Trang chủ TÌM KIẾM

Terpin codein - kết quả tìm kiếm

Vui lòng tìm lại nếu chưa hài lòng

Thuốc Terpin Codein 10: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Terpin Codein 10 Hộp 10 vỉ * 10 viên SĐK VD-6745-09. Nhóm có thành phần Codein + terpin hydrat

Thuốc Terpin codein 10mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Terpin codein 10mg V/10, H/100 viên SĐK VD-6884 -09. Nhóm có thành phần Terpinhydrat + codein

Thuốc Terpin Codein 10: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Terpin Codein 10 Việt Nam SĐK Hộp 10 vỉ x 10 viên, viên nén, uống. Nhóm có thành phần Codein+terpin hydrat

Thuốc Terpin Codein 15: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Terpin Codein 15 Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 chai 100 viên SĐK VD-27842-17. Nhóm có thành phần Terpin hydrat 100 mg; Codein 15 mg

Thuốc Terpin codein: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Terpin codein Hộp 10 vỉ x 10 viên nang, Hộp 1 chai 150 viên nang SĐK VD-16146-11. Nhóm có thành phần Terpin hydrat 100 mg, Codein base 3,766 mg, Natri benzoat 50 mg

Thuốc Terpin Codein F: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Terpin Codein F hộp 2 vỉ x 10 viên nén bao phim SĐK VD-13400-10. Nhóm có thành phần Terpin hydrat 100mg, Codein 15mg

Thuốc Terpin codein: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Terpin codein Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-14773-11. Nhóm có thành phần Codein phosphat 5mg, Terpin hydrat 100mg

Thuốc Terpin codein: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Terpin codein Chai 100 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 50 vỉ x 10 viên nang (trắng - xanh) SĐK VD-16012-11. Nhóm có thành phần Terpin hydrat 100mg, Codein 3,9mg

Thuốc Terpin codein: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Terpin codein Chai 100 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 50 vỉ x 10 viên nang (trắng - xanh) SĐK VD-16012-11. Nhóm có thành phần Terpin hydrat 100mg, Codein 3,9mg

Thuốc Terpin codein: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Terpin codein Chai 100 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 50 vỉ x 10 viên bao đường SĐK VD-16011-11. Nhóm có thành phần Terpin hydrat 100 mg, Codein 3,9mg