Trang chủ TÌM KIẾM

Sodium chloride 0,9% - kết quả tìm kiếm

Vui lòng tìm lại nếu chưa hài lòng

Thuốc Sodium Chloride 0,9% – 500ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Sodium Chloride 0,9% - 500ml 25 Chai/ Thùng, Dung dịch, tiêm truyền SĐK VD-24019-15. Nhóm có thành phần Natri clorid

Thuốc Sodium chloride 0,9% chai 500ml (DDTT): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Thuốc Sodium chloride 0,9% chai 500ml (DDTT) Thùng 20 chai 500ml SĐK VD-24415-16. Nhóm có thành phần Natri clorid

Thuốc Sodium Chloride 0,9%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Sodium Chloride 0,9% Thùng 48 chai x 100ml, Dung dịch, Tiêm truyền SĐK VD-24415-16. Nhóm có thành phần Natri clorid

Thuốc Sodium Chloride 0,9% (chai 500ml – DDTT): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng,...

Thuốc Sodium Chloride 0,9% (chai 500ml - DDTT) Thùng 20 chai nhựa 500ml SĐK VD-24415-16. Nhóm có thành phần Natri clorid

Thuốc Sodium Chloride 0,9% chai 1000ml (DDDN): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Thuốc Sodium Chloride 0,9% chai 1000ml (DDDN) Thùng 12 chai 1000ml dung dịch vô khuẩn dùng trong phẫu thuật, Dùng ngoài SĐK VD-23808-15. Nhóm có thành phần Natri chlorid

Thuốc Sodium chloride 0,9% chai 500ml (DDTT): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Thuốc Sodium chloride 0,9% chai 500ml (DDTT) Thùng 20 chai 500ml SĐK VD-10634-10,. Nhóm có thành phần Natri clorid

Thuốc Sodium chloride 0,9% chai 1000ml (DDDN): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Thuốc Sodium chloride 0,9% chai 1000ml (DDDN) Việt Nam SĐK Thùng 12 chai, Chai 1000ml, dung dịch dùng ngoài. Nhóm có thành phần Natri clorid

Thuốc Sodium chloride 0,9% chai 250ml (DDTT): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Thuốc Sodium chloride 0,9% chai 250ml (DDTT) Việt Nam SĐK Thùng 20 chai, Chai nhựa 500ml chứa 250ml thuốc, dung dịch tiêm truyền. Nhóm có thành phần Natri clorid

Thuốc Sodium Chloride 0,9% (chai 1000ml – DDTT): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng,...

Thuốc Sodium Chloride 0,9% (chai 1000ml - DDTT) Thùng 12 chai SĐK VD-10634-10. Nhóm có thành phần Natri clorid

Dược phẩm Dextrose 5% and sodium chloride 0,9%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng,...

Dược phẩm Dextrose 5% and sodium chloride 0,9% SĐK VD-29343-18. Nhóm có thành phần