Trang chủ TÌM KIẾM

Asthmatin - kết quả tìm kiếm

Vui lòng tìm lại nếu chưa hài lòng

Thuốc Asthmatin 10: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Asthmatin 10 Hộp 1 vỉ x 7 viên, hộp 2 vỉ x 7 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai x 28 viên SĐK VD-26555-17. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 10mg

Thuốc Asthmatin 4: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Asthmatin 4 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-26556-17. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 4mg

Thuốc Asthmatin 5: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Asthmatin 5 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-26557-17. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 5mg

Thuốc Asthmatin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Asthmatin Hộp 1 vỉ x 7 viên, hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 7 viên, hộp 1 chai 28 viên SĐK VD-23986-15. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Montelukast (dưới dạng Montelukast natri) 10 mg

Thuốc Asthmatin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Asthmatin Hộp 1 vỉ, 2 vỉ x 7 viên nén bao phim, hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim, hộp 1 chai 28 viên nén bao phim SĐK VD-11933-10. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Montelukast (natri) 10mg