Danh sách tổng hợp

Hình ảnh Vắc-xin Vắc xin phòng cúm Vaxigrip

Vắc-xin Vắc xin phòng cúm Vaxigrip: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Vắc-xin Vắc xin phòng cúm Vaxigrip Hộp 1 bơm tiêm hoặc 20 bơm tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 0,5ml vắc xin dạng hỗn dịch. Hộp 1 bơm tiêm hoặc 20 bơm tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 0,25ml vắc xin dạng hỗn dịch. SĐK Hộp 1 bơm tiêm hoặc 20 bơm tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 0,5ml vắc xin dạng hỗn dịch. Hộp 1 bơm tiêm hoặc 20 bơm tiêm, mỗi bơm tiêm nạp sẵn 0,25ml vắc xin dạng hỗn dịch.. Nhóm Vắc-xin có thành phần
Hình ảnh Vắc-xin Vắc xin 6 trong 1 Infanrix Hexa

Vắc-xin Vắc xin 6 trong 1 Infanrix Hexa: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng,...

Vắc-xin Vắc xin 6 trong 1 Infanrix Hexa Hộp chứa 1 bơm kim tiêm được đóng sẵn thành phần DTPa – HBV – IPV dạng hỗn dịch và 1 lọ bột vắc xin đông khô Hib, kèm theo 2 kim tiêm. SĐK hỗn dịch và bột vắc xin đông khô. Nhóm Vắc-xin có thành phần
Hình ảnh Vắc-xin Vắc xin 5 trong 1 Pentaxim

Vắc-xin Vắc xin 5 trong 1 Pentaxim: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Vắc-xin Vắc xin 5 trong 1 Pentaxim Hộp 1 lọ, lọ 1 liều vắc xin đông khô và một bơm tiêm có sẵn 0,5 ml vắc xin dạng hỗn dịch. Bơm tiêm có thể gắn sẵn kim tiêm hoặc kim tiêm tách rời. SĐK bột đông khô pha tiêm. Nhóm Vắc-xin có thành phần
Hình ảnh Vắc-xin Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung Gardasil

Vắc-xin Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung Gardasil: Hướng dẫn sử dụng,...

Vắc-xin Vắc xin phòng ung thư cổ tử cung Gardasil SĐK Vắc-xin. Nhóm Vắc-xin có thành phần
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Vắc-xin Vắc xin phòng dại Verorab: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Vắc-xin Vắc xin phòng dại Verorab Hộp 1 lọ vắc xin bột đông khô + bơm kim tiêm hoặc ống chứa 0,5ml dung môi. SĐK bột đông khô pha tiêm. Nhóm Vắc-xin có thành phần
Hình ảnh Vắc-xin Hepavax – Gene

Vắc-xin Hepavax – Gene: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Vắc-xin Hepavax – Gene Hộp chứa 1 lọ vắc xin 1,0 ml dạng dung dịch; Hộp chứa 1 lọ vắc xin 0,5 ml dạng dung dịch SĐK Hộp chứa 1 lọ vắc xin 1,0 ml dạng dung dịch; Hộp chứa 1 lọ vắc xin 0,5 ml dạng dung dịch. Nhóm Vắc-xin có thành phần
Hình ảnh Vắc-xin Engerix B 20μg

Vắc-xin Engerix B 20μg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Vắc-xin Engerix B 20μg Hộp 1 lọ vắc xin 1,0 ml; Hộp 10 lọ vắc xin 1,0 ml Hoặc Hộp 25 lọ vắc xin 1,0 ml dạng hỗn dịch để tiêm. SĐK Hộp 1 lọ vắc xin 1,0 ml; Hộp 10 lọ vắc xin 1,0 ml Hoặc Hộp 25 lọ vắc xin 1,0 ml dạng hỗn dịch để tiêm.. Nhóm Vắc-xin có thành phần
Hình ảnh Vắc-xin Engerix B 10μg

Vắc-xin Engerix B 10μg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Vắc-xin Engerix B 10μg Hộp 1 lọ vắc xin 0,5 ml; Hộp 10 lọ vắc xin 0,5 ml Hoặc Hộp 25 lọ vắc xin 0,5 ml dạng hỗn dịch để tiêm. SĐK Hộp 1 lọ vắc xin 0,5 ml; Hộp 10 lọ vắc xin 0,5 ml Hoặc Hộp 25 lọ vắc xin 0,5 ml dạng hỗn dịch để tiêm.. Nhóm Vắc-xin có thành phần
Hình ảnh Vắc-xin Vắc xin phòng lao BCG

Vắc-xin Vắc xin phòng lao BCG: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Vắc-xin Vắc xin phòng lao BCG Một hộp gồm 20 ống vắc xin BCG đông khô10 liều, mỗi ống chứa 0,5mg kèm theo 1 hộp 20 ống nước muối sinh lí, mỗi ống chứa 1ml. SĐK Bột đông khô pha tiêm. Nhóm Vắc-xin có thành phần
Hình ảnh Vắc-xin Trimovax merieux

Vắc-xin Trimovax merieux: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Vắc-xin Trimovax merieux SĐK Vắc-xin. Nhóm Vắc-xin có thành phần