Danh sách tổng hợp

Dược phẩm Cao khô Bá Bệnh: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Dược phẩm Cao khô Bá Bệnh SĐK VD-26050-17. Nhóm có thành phần

Dược phẩm Cao khô Bìm bìm biếc: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Dược phẩm Cao khô Bìm bìm biếc SĐK VD-26051-17. Nhóm có thành phần

Dược phẩm Cao khô Diếp cá: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Dược phẩm Cao khô Diếp cá SĐK VD-26052-17. Nhóm có thành phần

Dược phẩm Bổ phế – BVP: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Dược phẩm Bổ phế - BVP SĐK VD-21195-14. Nhóm có thành phần

Dược phẩm Nước ép trái nhàu: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Dược phẩm Nước ép trái nhàu SĐK VD-26469-17. Nhóm có thành phần

Dược phẩm Thuốc ho bách bộ P/H: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Dược phẩm Thuốc ho bách bộ P/H SĐK VD-28442-17. Nhóm có thành phần

Dược phẩm Thuốc ho ma hạnh P/H: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Dược phẩm Thuốc ho ma hạnh P/H SĐK VD-27431-17. Nhóm có thành phần

Dược phẩm Cao xương khớp hỗn hợp: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Dược phẩm Cao xương khớp hỗn hợp SĐK VD-29318-18. Nhóm có thành phần

Dược phẩm Agi – Cotrim: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Dược phẩm Agi - Cotrim Hộp 10 vỉ x 20 viên, chai 100 viên nén SĐK VD-10050-10. Nhóm có thành phần Sulfamethoxazol 400mg, Trimethoprim 80mg

Dược phẩm Cao khô Cà gai leo: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Dược phẩm Cao khô Cà gai leo SĐK VD-28761-18. Nhóm có thành phần