Xác định diện tích bề mặt thân thể người

Xác định diện tích bề mặt thân thể người từ chiều cao và cân...

Do giữa kích thước và cân nặng của người bệnh có mối quan hệ phụ thuộc, việc xác định liều lượng thuốc trên cơ...
Dược thư quốc gia Việt Nam 2018

Hướng dẫn sử dụng Dược thư quốc gia Việt Nam

Dược thư quốc gia là gì? Nhiều nước trên thế giới xuất bản Dược thư quốc gia hay Dược điển quốc gia. Một số nước...