Thuốc Synflorix TM: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Synflorix TM Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn + 1 kim tiêm/1 liều 0,5ml, Hỗn dịch tiêm, Tiêm bắp (IM) SĐK QLVX-H02-0799-14 (Công văn gia hạn số: 10150/QLD-ĐK ngày 17/7/2017). Nhóm có thành phần Vắc xin Polysaccharide phế cầu liên hợp với protein D của Haemophilus influenzae không định týp (NTHi), hấp phụ

Thuốc Synflorix: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Synflorix Hộp chứa một bơm tiêm đóng sẵn một liều (0,5ml) vắc xin và 1 kim tiêm SĐK QLVX-1079-18. Nhóm có thành phần Một liều (0,5ml) chứa: 1mcg polysaccharide của các týp huyết thanh 11,2, 51,2, 6B1,2, 7F1,2, 9V1,2, 141,2, 23F1,2 và 3mcg của các týp huyết thanh 41,2, 18C1,3, 19F1,4

Thuốc Synflorix: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Synflorix Hộp chứa một bơm tiêm đóng sẵn một liều (0,5ml) vắc xin và 1 kim tiêm SĐK QLVX-1079-18. Nhóm có thành phần Một liều (0,5ml) chứa: 1mcg polysaccharide của các týp huyết thanh 11,2, 51,2, 6B1,2, 7F1,2, 9V1,2, 141,2, 23F1,2 và 3mcg của các týp huyết thanh 41,2, 18C1,3, 19F1,4

Thuốc Synflorix (Vaccin polysaccharide phế cầu liên hợp với protein D của Haemophilus influenzae không định tuýp): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Synflorix (Vaccin polysaccharide phế cầu liên hợp với protein D của Haemophilus influenzae không định tuýp) Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn + 1 kim tiêm/ 1 liều 0.5ml SĐK QLVX-H02-0799-14. Nhóm có thành phần 1mcg polysaccharide của các tuýp huyết thanh 1^1.2, 5^1.2, 6B^1.2, 7F^1.2, 9V^1.2, 14^1.2, 23F^1.2 và 3 mcg của các tuýp huyết thanh 4^1.2, 18C^1.3, 19F^1.4