Thuốc Smofkabiven Electrolyte free: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Smofkabiven Electrolyte free Túi 3 ngăn 493ml: 250ml dung dịch acid amin; 149ml dung dịch glucose; 94ml nhũ tương mỡ SĐK VN-19954-16. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Túi 3 ngăn 493 ml chứa: L-alanin 3,5g; L-arginin 3,0g; Glycin 2,8g; L-histidin 0,8g; L-isoleucin 1,3g; L-lysin 1,7g; L-leucin 1,9; L-methionin 1,1g; l-phenylalanin 1,3g; L-prolin 2,8g; L-serin 1,6g; Taurin 0,25g; L-threonin 1,1g; L-tryptophan 0,5g; L-tyro