Thuốc pms – Mexcold 325 mg Đính chính tên thuốc thành “Paracetamol Imex 325mg” theo công văn số 17914/QLD-ĐK ngày 03/11/2017 của Cục QLD: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc pms – Mexcold 325 mg
Đính chính tên thuốc thành “Paracetamol Imex 325mg” theo công văn số 17914/QLD-ĐK ngày 03/11/2017 của Cục QLD hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 500 viên;
Bổ sung QCĐG “Chai 200 viên nén dài” theo công văn số 18314/QLD-ĐK ngày 28/10/2014 của Cục Quản lý Dược SĐK VD-19384-13. Nhóm có thành phần Paracetamol 325 mg