Trang chủ TÌM KIẾM

Livonic - kết quả tìm kiếm

Vui lòng tìm lại nếu chưa hài lòng

Thuốc LIVONIC: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc LIVONIC H/60Viên SĐK VD-6053-08. Nhóm có thành phần Cao Actiso 100mg, Cao biển súc 75mg, Cao bìm bìm 7,5mg

Thuốc Livonic: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Livonic Hộp 2 vỉ x 20 viên (vỉ nhôm - PVC); Hộp 1 chai 100 viên (chai nhựa HDPE) SĐK VD-21801-14. Nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần Cao khô lá tươi Actiso (tương đương với 2500 mg lá tươi actiso) 100 mg; Cao khô Diệp hạ châu (tương đương 400 mg Diệp hạ châu) 50 mg; Cao khô Rau đắng đất (tương đương với 500 mg Rau đắng đất) 81,5 mg; Cao khô Bìm bìm biếc (tương đương 85 mg Bìm bìm biếc)

Thuốc Livonic: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Livonic Hộp 2 vỉ x 20 viên (vỉ nhôm - PVC); Hộp 1 chai 100 viên (chai nhựa HDPE) SĐK VD-20622-14. Nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần Cao khô lá tươi Actiso (tương đương với 2500 mg lá tươi actiso) 100 mg; Cao khô Diệp hạ châu (tương đương 400 mg Diệp hạ châu) 50 mg; Cao khô Rau đắng đất (tương đương với 500 mg Rau đắng đất) 81,5 mg; Cao khô Bìm bìm biếc (tương đương 85 mg Bìm bìm biếc)