Trang chủ TÌM KIẾM

Actadol 500 - kết quả tìm kiếm

Vui lòng tìm lại nếu chưa hài lòng

Thuốc Tenamyd Actadol 500mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Tenamyd Actadol 500mg Hộp 5 vỉ x 10 viên; Viên nang mềm SĐK VD-27244-17. Nhóm có thành phần Paracetamol

Thuốc Tenamyd actadol 500 softcaps: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Tenamyd actadol 500 softcaps Viên nang mềm, hộp 5 vỉ x 10 viên SĐK VD- 10584- 10. Nhóm có thành phần Paracetamol

Thuốc Tenamyd Actadol 500 Softcaps: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Tenamyd Actadol 500 Softcaps Hộp 5 vỉ x 10 viên SĐK VD-27244-17. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol 500mg

Thuốc Actadol 500 “S”: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Actadol 500 “S” Hộp 5 vỉ, 10 vỉ x 4 viên SĐK VD-24361-16. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol 500 mg

Thuốc Actadol 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Actadol 500 SĐK VD-21960-14. Nhóm có thành phần

Thuốc Actadol 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Actadol 500 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-21438-14. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Acetaminophen 500mg

Thuốc Tenamyd actadol 500 softcaps: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Tenamyd actadol 500 softcaps Hộp 10 vỉ x 5 viên nang mềm SĐK VD-10584-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol 500 mg

Thuốc Actadol 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Actadol 500 Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 25 vỉ x 4 viên SĐK VD-4395-07. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol

Thuốc Actadol 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Actadol 500 Hộp 10 vỉ x 4 viên nén sủi bọt SĐK VD-2531-07. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol

Thuốc Actadol 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Actadol 500 Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài SĐK VNA-2690-04. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Acetaminophen